Rabo ClubSupport

Jaarlijks stelt de Rabobank een bedrag beschikbaar voor clubs en organisaties uit Waterland. Klanten die lid zijn van de Rabobank bepalen de verdeling van het geld door stemmen uit te brengen op hun favoriete club of organisatie. Ook het Buurthuis doet mee aan Rabo ClubSupport.

VERDUURZAMING VERLICHTING

Het Buurthuis is een ongesubsidieerde organisatie. De inkomsten van het Buurthuis komen uit de verhuur van de zalen en de georganiseerde activiteiten. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het daarom belangrijk dat het Buurthuis goed grip blijft houden op de kosten, waaronder de energielasten. Om de energiekosten te drukken wil het Buurthuis in alle ruimten LED-verlichting aanbrengen. Een bijdrage vanuit Rabo ClubSupport zal ons bij het realiseren hiervan helpen

Kunnen wij wij rekenen op uw STEM om dit heerlijke evenement te realiseren?

Als u lid bent van de Rabobank kunt vanaf 4 september tot 26 september 2023 stemmen via de Rabo app of online op rabobank.nl/clubsupport. Als u nog geen lid bent kan u dat alsnog gratis regelen.

WIJ REKENEN OP UW STEM!!!!