Privacyreglement

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers van haar online producten en diensten. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster houdt zich in alle gevallen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat is de AVG?
De AVG is per 25 mei 2018 van kracht geworden. Organisaties (groot en klein) die op welke manier of in welke hoeveelheid dan ook persoonsgegevens opslaan en verwerken moeten op vanaf die datum aan de regels voldoen. De AVG is bedoeld om persoonlijke informatie van EU-inwoners te beschermen. Alle regels van de verordening zijn dan ook hetzelfde voor alle landen in de EU.

Verwerking persoonsgegevens
Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. In het kader van de dienstverlening verzamelt Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster persoonsgegevens bij deelname aan evenementen en activiteiten, het aangaan van een donateursschap of periodieke schenking, het abonneren op een nieuwsbrief of het aangaan van een sponsorship of samenwerking.
Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de financiële administratie en worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van de ontwikkelingen omtrent Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, dan kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruikt te maken van ons formulier op de contactpagina. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Cookies
Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster maakt op haar website gebruik van analytische cookies. Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van onze website(s) te kunnen testen en te optimaliseren.

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy beleid. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zal de Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster u hiervan op de hoogte stellen.